شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
به وب سایت معاونت ترافیک شهرداری رشت خوش آمدید
شرح وظایف معاونت

شرح وظایف شهرداری رشت

معاونت برنامه ریزی و حمل و نقل و ترافیک

 

1-     طراحی و تهیه برنامه های کلی شهرداری اعم از اداری ، مالی ، اجرایی ، خدماتی ، عمرانی ، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت.

 

2-     نظارت بر تهیه و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت با مشارکت واحدهای ذیربط

 

3-     اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداری و واحدهای تابعه

 

4-     اقدامات لازم جهت پویایی شهرداری و سازمان های وابسته و اصلاح فرایندهای موجود در آن

 

5-     تهیه و نظارت مستمر بر اجرای بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالینه  شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری قبل از تقدیم به مراجع تصویب کننده

 

6-     پیگیری امور مربوط به سیستم های اطلاعاتی، نرم افزاری و فن آوری های جدید و تمرکز و به روز نگه داشتن اطلاعات مربوطه و ارایه خدمات لازم در این خصوص به کلیه حوزه های شهرداری

 

 

7-    بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی

 

8-    انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری

 

 

9-     برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمان های تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش می کنند

10-   بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر باتوجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

 

11- نظارت بر حسن انتظام امور واحدهای مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری از کلیه سیستم های حمل و نقل موجود

 

12-     ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی

 

13-     شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره برداری صحیح از معابر و سیستم های حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقی و پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا

 

14-  نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که مالاً به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت، آلودگی محیط زیست، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد

 

15-  نجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور حمل و نقل و ترافیک

 

16-    انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

1391/09/11
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal