شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
به وب سایت معاونت ترافیک شهرداری رشت خوش آمدید
پروژه های اجرا شده

 

 • اجرای موقت طرح ترافیکی دو طرفه نمودن بلوار

 

مقرر گردید که طرح اول میدان صیقلان و دو طرفه کردن بلوار آیت ا... احسانبخش به صورت موقت اجرایی گردید.
 
                                                جهت دریافت فایل تصاویراینجا کلیک کنید .
 
 
 • احداث جی ترن و مسدود نمودن بریدگی

  مصوب گردیدبا توجه به احداث جی ترن بلوار مدرس بعد از دادگستری استان بریدگی روبروی دادگستری بسته شود

جهت دریافت فایل تصاویراینجا کلیک کنید .
 • احداث راستگرد با بهره از عرض پیاده رو

مقرر گردید در تقاطع خواهر امام راستگرد با استفاده از عرض پیاده رو احداث گردد.

                                                 جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 •   اصلاح هندسی و ترافیکی سواره رو ، پیاده رو سبزه میدان و معابر پیرامونی آن

مقرر گردید بمنظور روانسازی ترافیک در سبزه میداناز کاهش یک لاین از عرض سواره رو از ورودی خ علم الهدی تا ورودی استاد سرا و در فضای پیاده روی دور میدان از روبروی علم الهدی تا تامین اجتماعی در پشت درختان با زدن رمپ ورودی و خروجی مناسب یک لاین اضافه برای هدایت خودرو ها تعبیه شود و و ایستگاه اتوبوس کارسان از خ علم الهدی تا جلوی مسجد الجواد جانمایی گردد و ایستگاه تاکسی 5 محور از خ علم الهدی تا دهنه استاد سرا و همچنین داخل خ استاد سرا و جلوی تامین اجتماعی و همچنین پارکینگ کوچه مصطفوی جانمایی گردد. کوچه مصطفوی از استاد سرا بسمت بیستون یکطرفه گردد .و همچنین خ استاد سرا و سهیل دبیری به همان وضعیت قبلی باقی بماند . فضای سبز جلوی پار کینگ ایران برداشته و راستگرد بیستون به سبزه میدان و همچنین پیاده رو های بین ورودی پیر سرا تا ورودی لاکانی تعریض گردد.

                                                    

                                               جهت دریافت فایل تصاویر
اینجا کلیک کنید .
 
 
 • انتقال ایستگاه اتوبوس از سبزه میدان به ابتدای بیستون و کاهش عرض پیاده رو

تصویب گردیدانتقال ایستگاه اتوبوس از سبزه میدان به ابتدای خیابان بیستون از کوچه مصطفوی به طرف سه راه معلم و همچنین استقرار کارسانها در روبروی شرکت مخابرات و قسمتی از ایستگاه تاکسی به جای ایستگاه سابق اتوبوس در سبزه میدان مستقر و کاهش 5/2 متری عرض پیاده رو در خیابان بیستون پس از استقرار اتوبوس ها .

جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 
 • انسداد موقت با جاگذاری گلدان

مقرر گردید میدان استوانه معلم به علی آباد برچیده و تقاطع مذکور با گلدانی به صورت موقت مسدود شود .

 
جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 
 • تعیین ایستگاه تاکسی علوم پایه به صیقلان و گلسار

 

مقرر گردید در خصوص استقرار ایستگاه تاکسی علوم پایه به صیقلان و گلسار مقرر گردید ایستگاه مذکور با ظرفیت پارک حداکثر چهار تاکسی هم زمان بین تقاطع علوم پایه و بریدگی ورودی ورزشگاه عضدی و با فاصله گرفتن 15 متری از راستگرد احداث شده منظریه به نامجو نصب گردد.

جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 • جاگذاری جدول به جای گلدان های ترافیکی

  

مصوب گردید تقاطع خیابان لاکانی به عطا آفرین که در سالهای گذشتهبه جهت جلوگیری از تداخل حرکت ها با اصلاح صورت گرفته بود مقرر گردید گلدانها جمع آوری و جدول گذاری صورت گیرد .

                                             
                                                        جهت دریافت فایل تصاویر
اینجا کلیک کنید .
 
 •  جدول گذاری به جای دیرک های پلاستیکی میدان

 

مقرر گردید میدان پلاستیکی سه راه گیل بدلیل روانسازی ترافیکی با جدول گذاری دائمی گردد.

جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 •  جدول گذاری دوبل (تقاطع چراغ دار ) گلایل

 

مقرر گردید از ابتدای خیابان معین شروع از تقاطع چراغدار گلایل جدول گذاری دوبل انجام شود.

جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 
 • موافقت با بازگشایی پارکینگ

 

موافقت با درخواست مبنی با بازگشایی پارگینک در خیابان شریعتی بن بست زرین

جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 • موافقت با بازگشایی پارکینگ زهرابی
 

                  موافقت با درخواست با بازگشایی در خیابان سعدی

 
 
جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 • موافقت با صدور مجوز پارکینگ

 
 جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 
 • نصب جدا کننده
               جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید .
 
 
 • نصب موانع پلاستیکی
                جهت دریافت فایل تصاویر اینجا کلیک کنید . 
1391/09/11
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal