شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
به وب سایت معاونت ترافیک شهرداری رشت خوش آمدید
چهل وهشتمين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت برگزار شد 1392/09/30
چهل وهشتمين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت برگزار شد

چهل و هشتمين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت مورخ 27/06/92

     چهل و هشتمين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت با موضوعات مطروحه در دعوت نامه شماره 986/55 مورخ 26/06/92 در روز چهار شنبه مورخ 27/06/92 راس ساعت 13 با حضور معاونين و مديران شهرداري و مسئولين محترم انتظامي و راهور استان و نمايندگان دستگاه هاي قضايي و استانداري محترم در دفتر كار حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت برگزار گرديد. در ابتداي جلسه آقاي مهندس طليسگر معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت ضمن عرض سلام و خير مقدم خدمت حضار محترم بياناتي در مورد ضرورت تشكيل كارگروه ترافيكي بيان فرمودند و در ادامه آقاي مهندس جمشيدپور مديرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافيك در خصوص موضوعات جلسه و طرح هاي تهيه شده بدين منظور توضيحاتي را به شرح ذيل به اعضاي جلسه ارايه نمودند.

1)        بررسي مطالعات ساماندهي تقاطعات بيستون- معلم  و طالقاني-رجايي (داناي علي)

2)       نصب سرعتكاه پزشكي قانوني در بلوار شهيد بهشتي

3)     بررسي طرح پياده رو سازي چله خانه

4)     نصب تابلوي ايست مطلقا ممنوع پاركينگ حافظ و موارد ديگر

 

مصوبات:

1)        در رابطه با قرارداد ساماندهي حسب قرارداد تقاطعات شماره   الف/26271/11 مورخ 19/11/91 با دانشگاه آزاد واحد رشت، كارشناسان مشاور نسبت به ارايه توضيحاتي در مورد وضع موجود تقاطعات مذكور (بيستون معلم و طالقاني-رجايي) ارايه نموده و سپس نسبت به ارايه زمان بندي بهينه شده توسط نرم افزار مربوطه و همچنين ارايه طرح هندسي تقاطعات موصوف پرداختند كه در نهايت با ارايه نقطه نظرات حضار و جمع بندي نهايي با زمان بندي بهينه ارايه شده توسط مشاور موافقت گرديد. در زمينه طرح هندسي تقاطع بيستون معلم با توجه به محدوديتهاي موجود در تقاطع فقط جانمايي ايستگاه تاكسي ( بدون عقب نشيني) در ابتداي خيابان معلم انجام گيرد. همچنين با توضيحات معاونت محترم عمراني شهرداري رشت مبني بر در پيش بودن اجراي زيرگذر تقاطع طالقاني-رجايي مقرر گرديد عمليات اجرايي طرح هندسي ارايه شده توسط مشاور اجرا نشود و در حال حاضر برنامه اصلاحي زمان بندي چراغ توسط سازمان حمل و نقل با نظارت شهرداري هاي محترم مناطق 1و 2 اجرا ء شود.

2)       با توجه به توضيحات معاونت محترم عمراني شهرداري رشت جناب آقاي مهندس اوسط مقدم مبني بر در پيش بودن اجراي زيرگذر تقاطع طالقاني-رجايي، مقرر گرديد پيمانكار مربوطه قبل از اجراي پروژه، طرح ايمني مسير و هدايت ترافيكي تقاطع طالقاني رجايي را جهت طرح و تصويب در كارگروه ترافيكي به معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت ارايه نمايد.

3)     با توجه به درخواست اهالي شهرك شهيد مفتح و سازمان پزشكي قانوني طي شماره ثبتي 905/55 مورخ 17/05/92 مبني بر نصب سرعت كاه در بلوار شهيد بهشتي روبروي پزشكي قانوني ضمن موافقت با آن مقرر گرديد نصب دو رشته سرعت كاه آسفالته استاندارد  در دو طرف معبر به صورت استاندارد و بذل توجه به عدم جمع شدگي آب در پشت سرعت كاه و نكات ايمني با رنگ آميزي و نصب تابلوي هشدار دهنده سرعتكاه با حضور عوامل راهور و كارشناس ترافيك شهرداري منطقه و تهيه صورتجلسه توسط شهرداري منطقه 4 اجرايي گردد.    

4)     با توجه به درخواست اهالي و كسبه خيابان چله خانه و نامه شماره ص/9215751/33 مورخ 19/06/92 معاونت محترم معماري و شهرسازي شهرداري رشت مبني بر طراحي و اجراي پياده و سواره رو در معبر، با ارايه نقطه نظرات حضار محترم، مقرر گرديد طرح در جلسات آتي با حضور معاونت محترم معماري و شهرسازي و با جزييات بيشتري مورد بررسي قرار گرفته تا نسبت به امكان اجراي آن تصميم گيري شود.

5)      با توجه به درخواست مديريت پاركينگ حافظ مبني بر نصب تابلو توقف ممنوع در خيابان طول حافظ مقرر گرديد با توجه به انجام مطالعات و ساماندهي تقاطع توتونكاران توسط مشاور در نزديكي خيابان حافظ، تصميم گيري در مورد آن به بعد از ارايه طرح مطالعات پيشنهادي دانشگاه آزاد در چهار راه ميكاييل و سه راه موسوم به پارك شهر و بررسي هاي فني بيشتر به جلسات بعدي موكول شود.

6)      با توجه به اهميت شناخت علل حوادث رانندگي و انجام مطالعات ترافيكي در مورد آنها و تعيين نقاط حادثه خيز در سطح شهر، مقرر گرديد در مورد ارايه اطلاعات كامل تصادفات و حوادث و علت آنها ( مانند نوع حادثه، موقعيت، روشنايي، عرض معبر و ... ) جهت ارائه راه حل هاي كوتاه مدت  با رياست محترم راهور شهر رشت و پزشكي قانوني و اورژانس توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك مكاتبه لازم صورت گرفته تا به صورت ماهانه به معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت گزارش لازم ارايه شود. ضمنا مقرر گرديد، معاونت حمل و نقل ترافيك در صورت وجود اعتبار در بودجه سال جاري نسبت به اخذ مشاور جهت مطالعات جامع نقاط حادثه خيز و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي براي رفع خطر اقدام و با ديد منظر بلند مدت مطالعاتي و اجرايي برنامه ريزي ترافيكي نمايند.

 

جلسه راس ساعت 30/15 عصر با صلوات محمدي خاتمه يافت.


تعداد بازدید: 502
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal