شهرداری رشت
۱۴۰۲ يکشنبه ۷ خرداد
به وب سایت معاونت ترافیک شهرداری رشت خوش آمدید
پنجا ه و سومين  جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت برگزار شد 1392/09/30
پنجا ه و سومين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت برگزار شد

پنجاه و سومين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت مورخ 14/09 /92

  پنجاه و سومين جلسه كارگروه ترافيكي شهرداري رشت با موضوعات مطروحه در دعوت نامه شماره 1568/55 مورخ 10/09/92 در روز پنجشنبه مورخ 14/09/92 راس ساعت 11 صبح با حضور معاونين و مديران شهرداري و مسئولين محترم انتظامي و راهور استان و نمايندگان دستگاه هاي قضايي و استانداري محترم در دفتر كار حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت برگزار گرديد. در ابتداي جلسه آقاي مهندس طليسگر معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري رشت ضمن عرض سلام و خير مقدم خدمت حضار محترم بياناتي در مورد ضرورت تشكيل كارگروه ترافيكي بيان فرمودند و سپس موضوعات جلسه به شرح مطرح گرديد:

 

1.         بحث اخذ عوارض وسايل نقليه موتوري در حال تردد در سطح شهر و اعمال قانون با هماهنگي پليس

2.        بررسي درخواست هتل شبستان

3.      بررسي جابجايي ايستگاه اتوبوس پل عراق

4.      طرح اصلاح هندسي تقاطع سرچشمه، بعد از پمپ بنزين خطيبي

5.      اصلاح هندسي زير پل تقاطع غيرهمسطح گاز

6.       بازگشايي بريدگي آسايش 7 ، بستن بريدگي آسايش 2

7.      برچيدن سرعت كاه فايبرگلاس و نصب سرعت كاه جايگزين آسفالتي بر روي بريدگي بلوار ضيابري و مقابل مدارس خيابان مذكور

8.      طرح موضوع اجراي مجوز سرعت كاه در گلباغ نماز (دوربرگردان جنب فضاي سبز) كه توسط شهردار منطقه يك به دليل تخريب سرعت كاه فايبرگلاس جمع آوري شده است

9.       ارائه آمار مربوط به مخالفت با درخواست هاي مردمي جهت نصب سرعت كاه

10.      بررسي  درخواست اهالي خيابان سعدي كوچه فارابي

 

 

 

مصوبات:

1)        نظر به طرح موضوع در شوراي معاونين شهرداري درخصوص اخذ عوارض وسايل نقليه موتوري بدهكار در حال تردد در سطح شهر و با توجه به توضيحات پليس محترم راهور در اين خصوص مقرر گرديد كه موضوع در شوراي ترافيك شهرستان مستقر در فرمانداري محترم مطرح شود تا پليس محترم راهور اقدامات لازم را معمول دارند. همچنين براي دريافت ريز آمار جريمه هاي وسايل نقليه موتوري از ابتداي سال تاكنون در داخل محدوده شهر رشت با پليس محترم مكاتبه و پاسخ آن در اسرع وقت به شهرداري اعلام گردد.

2)       با توجه به درخواست اهالي كوچه فارابي واقع در خيابان سعدي، پيچ سعدي و با امعان نظر به نامه دريافتي ثبت شده به شماره 1335/55 مورخ 8/7/92، مقرر گرديد نامه اي به آموزش و پرورش در جهت استفاده از هميار پليس براي نظم دهي به جلوي مدرسه شهيد نصرتي ارسال شود. همچنين در روبروي مدرسه مذكور و فقط در يكطرف معبر عمومي تعدادي تابلوي حمل با جرثقيل با ذكر ساعت (از 7 تا 9 صبح و ظهرها از ساعت 12 تا 15 عصر) نصب گردد.

3)     با درخواست هتل شبستان در خصوص واگذاري شارع عام به عنوان پاركينگ به اين هتل مخالفت گرديد و با توجه به نظر كميسيون محترم ماده 5 مقرر گرديد كه هتل مذكور زمين مورد نياز خود را جهت تامين پاركينگ هتل خريداري نمايد.

4)     در مورد نامه شماره 3370/447 مورخ 14/5/92 ارسالي از سازمان اتوبوسراني رشت و حومه در خصوص درخواست جابجايي ايستگاه اتوبوس نرسيده به پل عراق، مقرر شد ايستگاه مورد نظر از مكان موردنظر حذف و به منظور استفاده كوتاه مدت جهت پياده و سوار كردن مسافرين اتوبوس برابر طرح تهيه شده در كميته فني جلوتر بر روي پل عراق و با استفاده از علائم افقي و نصب تابلوي مورد نياز و بدون استفاده از سرپناه جانمايي شود و ايستگاه ميني بوس سنگر نيز با نصب سايه بان در كوچه دباغيان نصب و ايستگاه تاكسي عقب تر قرار گيرد. همچنين به جهت جلوگيري سد معبر به وجود آمده توسط گاري هاي دستفروش در محدوده ميدان سپاه تا پل عراق (رفت و برگشت) اقدامات مقتضي را بعمل آورد و همچنين توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك با همكاري شهرداري محترم منطقه 2 ، تابلوي توقف مطلقاً ممنوع و حمل با جرثقيل در دو طرف معبر نصب شود.

5)      با توجه به پيشنهاد شهرداري محترم منطقه 4 در خصوص اصلاح هندسي زير پل تقاطع گاز، جهت جلوگيري از تصادفات با توجه به توضيحات مديرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافيك حسب نظر به كميته فني مقرر گرديد كه اصلاح هندسي پيشنهادي و كاهش جزيره در زير دوربرگردان زير پل از كد رديف 3030800001 بودجه شهرداري منطقه چهار انجام شود و نيز دهنه دوم پل به منظور استفاده به عنوان يك دوربرگردان جديد از سمت فلكه رازي بازگشايي گردد و همچنين سازمان حمل و نقل و ترافيك با همكاري سازمان تاكسيراني طرح جابجايي و جانمايي اصلاحي ايستگاه هاي تاكسي در اطراف پل را مورد بررسي قرار داده و در كميته فني و در جلسه ديگر كارگروه جهت تسهيل در تردد طرح موضوع نمايد.

6)      مقرر گرديد شهرداري محترم منطقه 1 دو رشته سرعتكاه آسفالتي به جاي سرعتكاه هاي برچيده شده و فايبرگلاس در محدوده آخرين دوربرگردان گلباغ نماز (رفت و برگشت) نصب نمايد و همچنين نسبت به برچيدن سرعتكاه هاي فايبرگلاس و نصب يك رشته سرعت كاه در خيابان 92 گلسار و نيز رشتيان و همچنين كوچه مرادي در خيابان بابايي طبق ضوابط استاندارد اقدام نمايد.

7)     مقرر و تاكيد گرديد با عنايت به مصوبه كلي قبلي شهردار محترم منطقه 2 نسبت به برچيدن سرعتكاه فايبرگلاس تخريبي و نصب سرعتكاه آسفالتي در محدوده ضيابري يك و دو خصوصاً جنب مدارس واقع در مسير (مصوبه قبلي) با قيد فوريت با تناسب امكانات اجرايي اقدام نمايند.

8)     با توجه به صدمات ناشي از خرابي سرعتكاه هاي پلاستيكي براي خودروهاي عبوري، مقرر شد در خيابان هاي اصلي شهر از اين پس بجاي استفاده از اين جنس سرعتكاه ها، از سرعت كاه هاي استاندارد آسفالتي و يا سرعتكاه هايي بصورت سنگ كيوبيك استفاده شود. همچنين از سرعتكاه هاي پلاستيكي فقط در معابر فرعي و كوچه ها بعد از تصويب در كميته فني كارگروه استفاده شود.

9)       در خصوص اصلاح هندسي ميدان جنب پمپ بنزين خطيبي، مقرر شد طرح هندسي پيشنهادي مجددا به كميته فني ارجاع تا نسبت به بررسي دقيق تر در جلسه بعدي طرح موضوع شود.

10)      مقرر گرديد شهرداري محترم منطقه 2، اقدام به برچيدن سرعتكاه هاي پلاستيكي و جايگزيني آن با سرعتكاه هاي استاندارد آسفالتي در خيابان منظريه روبروي هتل كادوس و همچنين ديانتي كوچه توحيد اقدام نمايد.

11)       حسب مصوبات قبلي و تاكيد جناب آقاي مهندس طليسگر معاونت محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري در جلسه كارگروه، به جهت ارائه آمار و گزارش در مورد تعداد درخواست هاي نصب سرعتكاه توسط مردم، يا ادارات و يا مناطق پنج گانه شهرداري و يا پليس راهور توسط جناب آقاي مهندس جمشيدپور مديرعامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافيك گزارش لازمه را به جلسه ارائه نمودند، مبني بر اينكه توسط اعضاي كميته فني با 70 درصد آنها مخالفت شده، كه براساس آمار مطرح شده، از  73 مورد درخواست سرعتكاه، 20 درخواست مورد موافقت كميته فني و يا كارگروه ترافيكي قرار گرفته و با  53 درخواست مخالفت شده است.

 

 

جلسه راس ساعت 13 عصر با صلوات محمدي خاتمه يافت.

 
تعداد بازدید: 709
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal